V MaxMeyer věříme, že úspěchu lze dosáhnout pouze díky těsným vztahům se zákazníky. Tento princip realizujeme v praxi prostřednictvím rozsáhlého programu školení, který je určen pro lakýrníky na různých úrovních dovedností: od začátečníků až po velmi pokročilé.

Zkušení lektoři, kteří tato školení vedou mají rozsáhlé znalosti a inovativní přístup k způsobu jejich poskytování. Technická část je koncipována tak, aby vysvětlit otázku opravy z praktického hlediska a dává našim zákazníkům jistotu, že budou schopni používat produkty  MaxMeyer způsobem, kterým jim zajistí maximální výhody, což najde odraz  ve vysoké jakosti opravy. 

Na přání zákazníka MaxMeyer je schopná uspořádat speciální školení přízpůsobená jeho konkrétním individuálním potřebám.

Školení, technická podpora a poskytování nejaktuálnějších  informací o nových produktech
a procesech jsou faktory, díky kterým MaxMeyer získala pověst známé značky poskytujíci nejlepší podporu v tomto odvětví.