V MaxMeyer veríme, že úspech je možné dosiahnuť iba vďaka budovaniu blízkych kontaktov s klientmi. Túto zásadu realizujeme aj v praxi ponúkajúc široký program školení určených pre lakovačov na rôznych úrovniach: od základnej až po veľmi pokročilú.


Skúsení školiaci pracovníci vedúci tieto hodiny majú k dispozícii obrovské znalosti a inovačný prístup k spôsobom jej odovzdávania. Technické hodiny boli usporiadané tak, aby vysvetľovali tajomstvá úpravy z praktického hľadiska a zároveň našim klientom poskytovali istotu, že produkty MaxMeyer budú používať spôsobom zaručujúcim maximálne zisky, čo bude mať samozrejme vplyv na vysokú kvalitu úpravy.


Na prosbu klienta MaxMeyer môže vytvoriť špeciálne venované školenia prispôsobené konkrétnym, individuálnym potrebám.


Školenia, technická podpora ako aj dodávanie najaktuálnejších informácií týkajúcich sa nových produktov a procesov to sú elementy, vďaka ktorým si MaxMeyer získal slávu značky poskytujúcej najlepšiu podporu v odvetví.