Ľahký spôsob na farbu
Pre lakovacie servisy má farba kľúčový význam. A to sa týka samozrejme aj MaxMeyer. Lakovači sú odborníkmi s obrovskými schopnosťami zladenia ľubovoľného odtieňa laku potrebného na ideálne vykonanie úpravy. V dnešných časoch je však ich práca oveľa zložitejšia vzhľadom na väčšiu rôznorodosť farieb používaných producentmi automobilov.


MaxMeyer ponúka lakovacie systémy, ktoré zabezpečujú perfektné zladenie so všetkými odtieňmi lakov, akými sa autá v podnikoch lakujú. Vďaka tomu sa úprava stáva výnimočne jednoduchou a prebieha bezproblémovo.