Krátke termíny, požiadavky zo strany klientov, vysoká komplikovanosť procesu úpravy - toto všetko má vplyv na to, že pracovné prostredie lakovacieho servisu patrí k tým najnáročnejším.

Ak chcete servis dobre manažovať a byť na tomto poli úspešným, musíte svoj čas venovať plánovaniu, ustaľovaniu priorít a následne hodnoteniu, v akom stupni sa plán a prijaté činnosti pričinili k dosiahnutiu cieľov. Určite si to dokonale uvedomujete, ale realita Vám túto úlohu dennodenne sťažuje.

V MaxMeyer sa veľmi silno - tak isto silno ako pri tvorbe produktov a technológii - zapájame do ponúkania podpory pri Vašej ceste k úspechu. Služby, ktoré Vám ponúkame, Vám umožnia nájsť si priestor, v ktorom budete môcť v pokoji preanalyzovať kľúčové informácie a zaviesť zmeny zamerané na rozvoj biznisu.

Skontaktujte sa so svojím obchodným zástupcom MaxMeyer a pozrite si akým spôsobom si môžete svoj život aspoň trochu zjednodušiť.