Inner_GreyCar

V Miláne v roku 1895 založil švajčiarsky podnikateľ Max Meyer Colorifico Italiano, ktorá sa v krátkom čase mala stať podnikom MaxMeyer. Vo vtedajších časoch boli na poli priemyslu a obchodu veľmi aktívny Švajčiari, Francúzi, Nemci a obyvatelia Rakúsko-Uhorska bývajúci v Miláne.


Stredne veľký podnik zamestnával približne 50 pracovníkov. Začali sa v ňom vyrábať laky v práškovej forme, rozpustené v ľanovom oleji, ktoré vo vtedajšom období boli čoraz populárnejšie.


V priebehu niekoľkých rokov sa najväčšie firmy produkujúce konské povozy preorientovali na automobily. Podnik Maxa Meyera sa stal časťou veľkého dobrodružstva. V rokoch 1930-1980 spolupracoval Max Meyer s talianskym motorizačným priemyslom. Fiat a Alfa vyznačovali svetové trendy v navrhovaní luxusných a športových automobilov. MaxMeyer podporoval odvetvie tým, že vypracovával venované produkty: od jemného smaltu po vypaľované, ktoré zaručovali trvanlivosť a náležitú farebnosť.


Bombové nálety počas II. svetovej vojny zničili podnik, takže výroba bola prenesená do Via Comasina v súčasnosti v Miláne. Bola vybudovaná podľa vtedajších najmodernejších kritérií a vybavená technologicky pokročilým zariadením. MaxMeyer sa opätovne narodil v imponujúcejšej forme a stal sa reálnou firmou chemického odvetvia, ktorá si zakladá na využívaní modernej technológie. Získal vedúcu pozíciu na talianskom trhu a zároveň si začal podmaňovať zvyšok sveta.


Od polovice 50. rokov bol MaxMeyer prítomný v motorizačnom a oceľovom odvetví, ktoré sa vtedy prudko rozvíjalo dodávajúc laky na báze nitrocelulózy, vyrábané špeciálne pre karosérie.


Na začiatku 80. rokov získal MaxMeyer firmu DUCO, svoju vtedajšiu najväčšiu konkurenciu v Taliansku. Z ich spojenia sa narodila firma MaxMeyer Duco S.p.A, ktorá si veľmi rýchlo získala dobré renomé vzhľadom na všestrannú ponuku produktov spĺňajúcich očakávania odvetvia čo sa týka kvality a ľahkého používania. Roky výskumov a praxe mali vplyv na to, že MaxMeyer zhromaždil vzácne znalosti, ktoré využíval pre dobro klienta.


XX. storočie prinieslo MaxMeyer pozíciu jedného z väčších hráčov vo svetovom odvetví náterových systémov. Firme sa podarilo zostať vernej svojej filozofii: hlavným cieľom je uľahčenie a zlepšenie práce servisom prostredníctvom dodania účinných produktov, ktoré sa ľahko používajú.


Produkty MaxMeyer ponúkajúce dokonalé výsledky jednoduchým, efektívnym spôsobom si v budúcnosti zachovajú svoju reputáciu vzoru vhodného napodobňovania.


PPG Industries získalo v roku 1997 Max Meyer Duco S.p.A, čím si posilnilo svoju pozíciu vedúceho dodávateľa lakovacích náterov pre motorizačný priemysel v Európe.