Inner Banner1

PPG Industries má pozíciu lídra v odvetviach, v ktorých pôsobí. Je dynamickým, efektívnym producentom, ktorý využíva najmodernejšie technológie a riešenia.


Udržanie si pozície lídra vo výrobe náterov a špecializovaných produktov si vybralo za svoju misiu. Chceme klientom poskytovať služby v takých odvetviach ako: konštrukčné, priemyselné, dopravné a spotrebiteľské ako aj v oblasti obsluhy po predaji.


PPG má výrobné podniky a závislé spoločnosti vo viac ako 60 krajinách na celom svete.


Pre PPG nie sú inovácie ničím novým
Ako svetový líder vo výrobe náterov a materiálov so špeciálnym určením sme boli vždy na popredných miestach v oblasti inovácie. Sme naozaj presvedčení o tom, že úspech nielen našej firmy, ale predovšetkým našich klientov, závisí práve od inovácie.

Na zelenej vlne
Myšlienka rovnomerného rozvoja bola vždy jednou z hlavných zásad činnosti PPG. Mnoho inovácií, ktoré sme v posledných rokoch zaviedli, priniesli našim klientom merateľné zisky v ekológii, ochrane životného prostredia a rovnomernom rozvoji.

V odvetví lakovacích náterov sme medzi pioniermi, ktorí na trh zaviedli produkty s nízkym obsahom škodlivých prchavých látok.

Líder v oblasti farby
Ďalšou kapitolou v histórii úspechu PPG - popri filozofii inovácie a rovnomerného rozvoja - je určovanie trendov vo farbách.

Prítomnosť na mnohých trhoch a pôsobnosť v rozličných odvetviach nám poskytuje privilegovanú pozíciu na pozorovanie a zhromažďovanie informácií o objavujúcich sa trendoch vo farbách, ktoré na oblasť záujmu našich klientov vieme úspešne preniesť. Tvoríme farby, ktoré idú s duchom času v mnohých rôznych oblastiach: od odvetvia spotrebiteľských tovarov po automobilové laky, od farieb na maľovanie obytných budov po nátery využívajúce sa v priemysle.


Kvalita
Kľúčom k ďalšiemu posilňovaniu pozície PPG je Proces celkovej kvality. Každý pracovník PPG má na zreteli hľadanie nových spôsobov, ktoré mu umožnia zlepšiť svoju prácu ako aj procesy s ňou spojené v rámci individuálnych a skupinových aktivít.
Sústreďujeme sa na klientoch - na oboznámení sa s ich potrebami, vykonávaní úloh príslušným spôsobom hneď po prvýkrát a zakaždým, dodaní im produktov, ktoré sú im práve potrebné. V skratke: neustále sa našim klientom snažíme poskytnúť úplnú satisfakciu.