MaxMeyer je známou a solídnou európskou značkou, ktorá sa môže pochváliť viac ako 100 ročnými skúsenosťami v odvetví opravy lakovacích náterov.

Potreby a očakávania lakovacích servisov sú pre MaxMeyer najdôležitejšie a sú aj podnetom k rozvoju bezchybných technológií a produktov, ktoré sa ľahko používajú a zabezpečujú dlhodobý efekt po úprave. S využitím našich riešení môžu lakovacie servisy byť aj naďalej na popredných miestach dobre prosperujúcich firiem na neustále meniacom sa trhu.


Práca lakovačov sa čoraz viac komplikuje. Neustály rozvoj v oblasti lakovacích náterov používaných v motorizačnom priemysle a zavádzanie exotickejších farieb má vplyv na to, že nájdenie a zladenie vhodného odtieňa sa javí ako veľmi komplikovaná úloha.


MaxMeyer od začiatku svojej existenciu venuje strašne veľa pozornosti tomu, aby lakovačom mohol prácu uľahčiť. Získali sme si dôveru tisícok pracovníkov v našom odvetví - ľudia vedia, že MaxMeyer chápe výzvy, aké pred nimi stavia každodenná práca a zároveň im dodáva najlepšie riešenia vytvorené pre ich potreby.

Značka MaxMeyer ponúka perfektné spojenie technológie, ktorá sa ľahko zavádza a produktov priaznivých pre používateľa. Na základe toho sa môžu servisy využívajúce našu ponuku udržiavať na popredných miestach na neustále meniacom sa trhu.

MaxMeyer: Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť