Inner_BlueCar

MaxMeyer ponúka ďalšie riešenia, ktoré sú vhodné pre životné prostredie a zároveň uľahčujú prácu lakovača

MaxMeyer je značkou, ktorá patrí do firmy PPG Industries, čiže k lídrovi v oblasti lakovacích náterov. Firma je hlboko presvedčená o tom, že rovnomerný rozvoj je najdôležitejším aspektom vedenia našej hospodárskej činnosti. Všetky naše aktivity sú zamerané na prinášanie úspechu nielen nám, ale aj naším klientom, dodávateľom, spoločníkom ako aj naším pracovníkom. Pracujeme tak, aby sme sa cielene pričinili k upevneniu stability nielen našej ekonomiky, ale aj k ochrane prostredia, v ktorom žijeme. Veríme, že tieto dva kľúčové aspekty rovnomerného rozvoja - stabilita PPG a stabilita sveta - sa vzájomne nevylučujú, ale naopak, koexistujú.

Neustále hľadáme spôsoby na to, aby sme zlepšili pôsobenie našej činnosti na obklopujúce nás prostredie. Aktívnym spôsobom vykonávame merania vzhľadom na kľúčové ukazovatele majúce vplyv na ekológiu, tieto výsledky sú raz v roku zverejňované. Sme si vedomí toho, že nestačí naše činnosti iba merať, ale potrebné je aj neustále zdokonaľovanie technológie ako aj vypracovávanie nových inovačných produktov, ktoré zminimalizujú svoj vplyv na obklopujúce nás prostredie a práve takéto aktivity sú kľúčovými prvkami našej každodennej aktivity.

Max Meyer v rámci činnosti spojenej s nátermi určenými na renovačné úpravy sa aktívnym spôsobom snaží zvýšiť efektivitu našich klientov v nasledujúcich oblastiach:

  • Redukcie emisie rozpúšťadiel
  • Používania produktov vhodných pre životné prostredie
  • Redukcii spotreby energie
  • Zníženia množstva odpadov

     

Viac informácií o rovnomernom rozvoji ako aj najnovšia správa PPG Industries si môžete stiahnuť, ak click here