MaxColor MaxMeyer
Prvý krok pri každej práci vyžadujúcej si identifikáciu farby. MaxColor MaxMeyer túto úlohu uľahčuje a urýchľuje čas jej realizácie.


Nástroj bol navrhnutý tak, aby ľahkým spôsobom prezentoval nielen základné verzie odtieňov, ale aj varianty. Odtiene pochádzajú z databázy viac ako 12 000 farieb získaných od viac ako 45 producentov automobilov. Systém vznikol v spoluprácu s lakovačmi, vďaka čomu boli na etape jeho navrhovania zohľadnené ich názory a komentáre. Má výnimočné vejárovitý plášť z mäkkého plastiku s okrajmi odolnými voči ryhám a väčšie šablóny s variantmi, aby uľahčili výber odtieňa.


Charakteristika

  • Aktuálna farebná ponuka s približne 12 000 vzorkami odtieňov
  • Spojenie základných farieb a variantov tak, aby identifikácia farby bola ľahšia.
  • Výnimočná vejárovitá stavba predchádza vzniku rých a uľahčuje obsluhu šablón
  • Zahŕňa farby používané viac ako 45 producentmi automobilov