RapidMatch-X5-Logo

RapidMatch™ X-5                                                                                  

RapidMatch™ X-5 MaxMeyer je spektrofotometrom, ktorý uľahčuje a urýchľuje proces výberu farebnej formuly tak ako žiadne iné doteraz používané zariadenie.
Praktický a priaznivý pre používateľa predstavuje RapidMatch™ kompaktné zariadenie, ktoré sa riadi pomocou dvoch jednoduchých dotykových tabletov vybavených pohodlnou riadiacou stanicou, ktorú je možné dobíjať.


RapidMatch™ využíva pokročilé optické techniky na meranie farebnosti vozidla z piatich uhlov odrazu svetla. Následne prehľadáva najväčšiu a najaktuálnejšiu databázu v odvetví tak, aby našiel najlepšie dopasovaný odtieň. Každé vyhľadávanie poskytuje výsledok v podobe série navrhovaných formúl variantov, ktoré sú zoradené pomocou inovačného systému "Match Rating" a sú sprevádzané vizuálnymi ukazovateľmi, ktoré používateľovi pomáhajú vybrať si tú najlepšiu voľbu.


RapidMatch™ MaxMeyer je budúcnosťou v oblasti identifikácie farieb v lakovacích servisoch. Zabezpečuje presnosť a ľahké používania.
Charakteristika

  • Presnosť: jediné zariadenie na trhu poskytujúce meranie z piatich uhlov ako aj prístup k najväčšej databáze odtieňov v odvetví.
  • Trvanlivosť a ľahké používanie: potrebné informácie Vám odovzdá pomocou kompaktných, ľahko používateľných dotykových tabletov.
  • Rýchly výsledok: výsledky vyhľadávania sú rýchlo dostupné, vďaka čomu je možné nájsť najlepšie ladenie v priebehu niekoľko desiatok sekúnd.
  • Spolupráca: môže sa používať spolu s programovým vybavením PaintManager™ a zároveň sa môže ľahko spájať odkazmi so zariadeniami EasyMix Connect. Nastálo spojený s internetom, vďaka čomu sa databáza a systém môžu často aktualizovať.