{{sectionRootNode = 10426;""}} {{section = 10431;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Škála bezfarebných lakov MaxMeyer zaručuje lakovacím servisom dokonalé riešenia, ktoré sa v praxi prekladajú na zvýšenie sa efektivity práce a výnosnosti.

Kompletná zostava tvrdív a rozpúšťadiel optimalizuje proces úpravy. Vďaka tomu je možné ľahkým spôsobom vykonať  nielen malé, miestne úpravy, ale aj úplné prelakovanie v širokom rozmedzí teplôt a pri rôznych podmienkach panujúcich v danom servise.