{{sectionRootNode = 10426;""}} {{section = 10428;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Vhodne pripravený a vyčistený povrch odohráva základnú úlohu v celom procese úpravy.

MaxMeyer zabezpečuje široký sortiment prípravných materiálov vytvorených s myšlienkou o maximálnom uľahčení práce lakovacím servisom.

Od čistiacich produktov miešaných s vodou po rozpúšťadlá na odstraňovanie oleja, tuku, špiny a starého laku z povrchov podrobujúcich sa úprave - tieto univerzálne produkty sú vhodné pre rôzne podmienky a pre rozličné typy úpravy.