{{sectionRootNode = 10426;""}} {{section = 10429;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Výber základnej náterovej farby je pre danú úpravu zárukou optimálneho ukončenia.

MaxMeyer ponúka sériu konvenčných základných náterových farieb všeobecného použitia ako aj plnidiel, ľahko použiteľných a optimálne prispôsobených na to, aby lakovačom uľahčili každodennú prácu.

Moriace základné náterové farby
Hlavnou myšlienkou pri ich navrhovaní bola dokonalá antikorózna ochrana a úžasná priľnavosť ku kovovému základu, takému ako oceľ, galvanizovaná oceľ a hliník.

Konvenčné základné náterové farby a plnidlá
Ich úlohou je vytvorenie vrstvy plniacej ryhy, zabezpečujúcej hladký povrch a lesk na širokom spektre základov, o. i. na originálnych lakoch, holej oceli, polyesterových špachtliach a moriacich základných náterových farbách.

Základné náterové farby mokro-na-mokro a nevyžadujúce si brúsenie
Navrhnuté tak, aby zaručovali optimálnu rýchlosť vykonania úpravy a dokonalý koncový efekt, predovšetkým na nových elementoch karosérie.