{{sectionRootNode = 10426;""}} {{section = 10432;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

MaxMeyer ponúka špachtle, produkty na čistenie a doplnky, ktoré lakovačovi majú uľahčiť prácu a zaručiť veľmi kvalitnú úpravu.é, miestne úpravy, ale aj úplné prelakovanie v širokom rozmedzí teplôt a pri rôznych podmienkach panujúcich v danom servise.