{{sectionRootNode = 10426;""}} {{section = 10430;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Od MaxiCar a Duralit po vodou riediteľné základné laky AquaMax - MaxMeyer dodáva vždy produkty charakterizujúce sa rýchlym použitím a veľkými farebnými možnosťami.

Vďaka analýzam farebnej ponuky producentov automobilov vykonaným v širokom zábere môže MaxMeyer neustále zabezpečovať úžasné ladenie farieb vo všetkých skupinách lakov zo svojej ponuky.

Ponúkajúc vodou riediteľný základný lak AquaMax alebo lak priameho lesku UHS Duralit Extra, zabezpečuje MaxMeyer dokonalé zladenie farby, a taktiež uľahčuje vykonanie vysoko kvalitnej úpravy.